Bilişim Teknolojisi

Yazılım ve web sitesi geliştirmeleri için yüksek miktarlarda harcama yaptığınızda en son isteyeceğiniz şey kişilerin bir sonraki tıklamanın sonucundan korktukları veya çeviri güven vermediği için bunlari kullanmamalarıdır. Bunun sonucu olarak da alışveriş sepetlerini boşaltacak veya yazılımınızı kaldıracaklardır ki bu da sizin için iş kaybı demektir. Müşterileriniz web sitenizin veya yazılımınızın başka dillere çevrilmiş sürümlerini anlayamadıkları için iş kaybetmek istemezsiniz.

Yazılımlarda tek kelime ile birçok şeyi ifade etmek gerekir. Ancak, kullanılan kelime sayısı kısıtlı olduğu için kullanılacak kelimeler net ve kesin olmalıdır. Yazılımlarda olduğu gibi web sitelerinde de kelimelerin kullanıcılara, sitede yollarını, herhangi bir beklenmeyen sonuç oluşması riski veya korkusu olmaksızın bulmalarında yardımcı olmaları gerekir. Netlik, kesinlik ve tutarlılık da güven kazanılmasına katkıda bulunur ki bu da size daha fazla iş olarak geri döner.

Güven oluşturmak için etkin anlam yaratmak üzere hangi soruları soracağımızı, hangi araştırmaları ve kontrolleri yapacağımızı Yazılım ve Web Sitesi çevirisindeki mükemmel ve güvenilir deneyimimizin sonucu olarak biliyoruz. Bunları 5-adım sürecimiz bünyesinde birleştirdik.

Yerelleştirme hizmetimiz memnuniyet ve güvenilirlik sağlayacak çözümler sunar: yerelleştirilen web siteniz veya yazılımınız yerelleştirildiği dilde ve içerikte müşterilerinizin işine yarayacaktır. Çevirilerimiz Garantili Sıfır-Risklidir.

Garantili Sıfır-Risk Yerelleştirme hizmetimizden yararlanan bazı müşterilerimiz:

Kalite/Altı Sigma

Günümüzde iş gücünün fraklı dilleri konuşması nedeni ile yanlış çeviri çok kolaylıkla personeli tehlikeye atılmasına, üretim felaketleri, ürün geri çekmeleri ile iş ve itibar kaybına yol açabilir. İster sağlık ve güvenlik talimatları, ister üretim kılavuz kuralları isterse de kalite politikaları olsun yazılanların her dilde personeliniz tarafından gereken eylemin doğru olarak gerçekleştirilebileceği biçimde anlaşılması kurumunuz için hayati önem içerir.

Freed Translations olarak yanlış çevirinin kurumunuz için oluşturduğu risklerin ve sonuçlarının bilincindeyiz. Sıfır-Risk Garantimizin 5-adım süreci kurumunuzu bu risklerden korumayı amaçlamaktadır.

İçeriğin beklenen etkiyi yapmasını sağlamak üzere, Altı Sigma/Yalın Üretim kavramlarını (eğitmenler için) doğru anlatacak veya talimatların personeliniz tarafından doğru anlaşılıp uygulanmasını sağlayacak, şirketinize özel terimi bulmak için araştırma ve sizinle iş birliği yaparız. Eğer bir kavram sizin dilinizde mevcut değilse veya yanlış anlaşılma riski varsa çözüm buluruz. Aynı kavram için aynı kelimeyi kullanmanın hataları azaltacağını ve personelinizin doğru eylemlerde bulunup doğru reaksiyonları göstermelerini sağlayacağını biliyoruz. Bu nedenle kurumunuz için doğru terimi bulduktan sonra doğruluğu zaman içerisinde sürdürürüz.

Birçok şirketi Dünya Kalitesinde Şirketler olma çabalarında sıfır kusur, sıfır kaza ve çevik üretim artışlarında destekliyor olmaktan gurur duyuyoruz.

Kalite/Altı Sigma kapsamında Garantili Sıfır-Risk hizmetlerimizden yararlanan bazı müşterilerimiz:

Yiyecek & İçecek

Dünya Sağlık Örgütüne göre her yıl her 10 kişiden 1 tanesi kontamine olmuş yiyecek tüketme nedeni ile hastalanmakta ve bu durum 420 000 ölüme yol açmaktadır. FDA, sadece ABD’de her yıl 48 milyon Amerikalının yiyecekle ilgili hastalık kaptığını ve bunlardan 3000 tanesinin yaşamlarını yitirdiğini belirtmektedir. Sağlık ve güvenlik ciddi iştir. Merkezinde de çeviri bulunur. Yiyecek pazarının iyi çevirilere bağlı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Yiyecekle ilgili çevirinin yanlış olması dünya çapında tüketici ölümlerine ve bu da itibar ile iş kaybına ve iflasa yol açabilir.

Küresel operasyonlarda tüm dillerdeki çalışan ve tedarikçilerin şirketin kılavuz kurallarını anlayıp uygulamaları ve bunu yaptıklarını göstermeleri gerekir. Tüketiciler için ise etiketleri anlamak ve alerjenleri kontrol etmek artık bir sorunluluktur.

Freed Translations yanlış çevirinin sonuçlarının bilincindedir. Standartlar, denetleme raporları, politikalar ve kılavuz kurallar, sınıf/E-öğrenim ve eğitim, etiketler; hayati önem içeren bu belgelerin tümünü itina ile çeviriyoruz. Sıfır-Risk Garantimizin 5-adım süreci kontrolün sizde ve içinizin rahat olmasını sağlar.

Yiyecek & İçecek sektöründe Garantili Sıfır-Risk hizmetlerimizden yararlanan bazı müşterilerimiz:

Eğitim & Turizm

İşiniz müşterilerinizin duyduğu saygı ve güvene dayanıyorsa niçin bunları riske atasınız veya komik duruma düşesiniz? Yanlış çevirinin etkileri çok açık olup iş kaybı bunlardan sadece biridir.

Freed Translations olarak ünlü bir turistik merkeze web sitelerini farklı dillere çevirmelerinde yardımcı olduğumuzda, işimizi onlar için doğru yapmamızın önemini anladılar. Detaya gösterdiğimiz özen ve sürekli biçimde tetkik ve doğrulama yapmamız bu müşterimize çok büyük faydalar sağladı. Çeşitli sayıda tutarsızlığı (çalışmayan veya mantıksız linkler ve kelimeler) sorguladık ki, bunlar orijinal web sitesinin kaynak metinleri içerisinde yanlışlıkla bırakılmıştı

Bunlar küçük sorunlar mı? En küçük yanlış bilginin bile markalara yansıyacağına ve inanılırlığı etkileyeceğine inanıyoruz. İnanılırlık riske atılırsa güven ve dolayısıyla da satın alma ortadan kalkar.

En incesine kadar tüm detayları Ön Değerlendirme aşamasında Sıfır-Risk Garantimizin 5-adım süreci içerisinde tartışırız. Ayrıca Doğrulama aşamasında da belirli dil veya kültürel meselelere müşterimizin dikkatini çekeriz.

Eğitim & Turizm sektöründe Garantili Sıfır-Risk hizmetlerimizden yararlanan bazı müşterilerimiz:

Pazarlama

Şirketler marka geliştirmeye ve bu markaların kamuya tanıtım biçimlerine milyonlar harcamaktadır. Yanlış çeviriler, ister yanlış kelime tercihi isterse uygun olmayan tonlamadan kaynaklansın markalara ve küresel itibarlarına çok büyük zararlar vermektedir.

Freed Translations olarak pazarlama sektörü çevirilerindeki uzmanlığımız markaların tüm dillerde tutarlı bir imaj yaratmalarını sağlar. Örneğin, hedef kitlenizi ve beklediğiniz etkiyi 5-adım sürecimizin Ön Değerlendirme aşamasında detaylı olarak tartışıp incleriz.

Markanızı bireysel olarak güçlendirmek ve çevirilerini yaptığımız tüm iletişim materyallerinde tutarlılığı sağlamak için özgün marka terim ve deyimlerinin çok dilli bir veri tabanını oluştururuz. Böylece Garantili sıfır-risk Çevirilerimizle küresel anlamda güçlü bir marka yaratmış olursunuz.

Pazarlama sektöründe Garantili Sıfır-Risk hizmetlerimizden yararlanan bazı müşterilerimiz: